top of page

Novinky a proměny: Co se děje ve středisku Vysočina a okolí?

Vážení spoluobčané,

 

nedávno jsem informoval o změně vlastníka jedné z budov ve středisku Vysočina. V souvislosti s tím jsem vyjádřil naději, že nový majitel bude mít zájem něco udělat minimálně s tou částí střediska, která mu patří. Momentálně jsme svědky alespoň provizorního řešení, kdy se začátkem května otevřelo nové papírnictví. Zároveň se připravuje otevření prodejny tabáku a tiskovin. Vítám také, že se vlastníkům nemovitosti, ve které sídlí pobočka pošty, konečně podařilo získat stavební povolení a nyní realizují stavební úpravy schodiště a venkovní rampy s cílem usnadnit vstup do budovy.
 

Mnozí jste jistě zaznamenali, že začátkem letošního roku začaly práce na velké akci s názvem Rekonstrukce železniční stanice Brno-Královo Pole. Investorem je v tomto případě stát prostřednictvím organizace Správa železnic. Práce neobnáší pouze mediálně vděčnou stavbu nové nádražní budovy, ale zahrnuje i důležitou rekonstrukci kolejové trati. Co už vůbec není mediálně vděčné, a těžko to může někomu v Řečkovicích a Mokré Hoře dělat radost, je skutečnost, že od začátku července bude vyloučená lichá část kolejiště v železniční zastávce  Brno – Královo Pole a bude demolován silniční nadjezd v ulici Myslínova. Od této doby bude nutné využívat přístup přes ulici Novoměstskou a Podhájí na plochy zařízení staveniště, kde bude umístěna recyklační základna. Na recyklační základnu bude zvýšená staveništní doprava právě v letních měsících roku 2024, kdy se budou těžit štěrky a železniční spodek v železniční stanici Brno-Královo Pole. Problematické bude také období od září do zhruba poloviny října 2024, kdy bude probíhat výluka tratě na Kuřim a bude se dotěžovat železniční spodek. Je snaha, aby hlavní část prací byla vedena kolejovou dopravou, přesto se od července do konce roku budeme muset vyrovnat s omezeními pro chodce v rámci pohybu u mostu do Zamilovaného hájku a v zatáčce u oblíbené výletní hospůdky. Od začátku roku 2025 pak už bude silniční nadjezd v Králově Poli zprovozněn a přístup na plochy zařízení staveniště bude opět veden původní trasou.

 

V rámci rekonstrukce trafostanice ve vlastnictví společnosti EG.D jsme se domluvili i na jejím oživení street artem. Vedle Mateřské školy Škrétova tak vzniklo zajímavé dílo umělců ze skupiny Malujeme jinak. Jsem rád, že se nám s paní ředitelkou podařilo zapojit i děti ze školky a na jednu ze stěn byly přeneseny obrázky vytvořené našimi nejmenšími. Letos nás čeká ještě rekonstrukce blízké trafostanice v Družstevní ulici, mezi gymnáziem a bazénem. Nechme se překvapit, jaké motivy se na ní objeví tentokrát.

 

Marek Viskot

Váš starosta
 

Comments


bottom of page