top of page

Rok 2023 z pohledu starosty

Vážení spoluobčané,


rok 2023 píše svou poslední, dvanáctou, kapitolu a přichází tak tradiční období předvánočního shonu. Skloubit pracovní i rodinné povinnosti bývá ještě o něco náročnější než obvykle. Zároveň si snad v posledních dnech roku dokážeme najít potřebný čas i na zpomalení tempa a trošku toho bilancování.


Jaký byl končící rok z pohledu městské části? Jednalo se o první rok (staro)nového vedení. Osobně jej s ohledem na tuto skutečnost hodnotím velmi pozitivně, spolupráce a komunikace s kolegy funguje výborně. Z hlediska toho, co je nejvíce vidět navenek, tj. nové investice, se jednalo o nadprůměrné období. Mám na mysli zejména nové zateplení rozsáhlého domovního celku Novoměstská 23-41 a samozřejmě i rekonstrukci areálu bývalého pivovaru s novým amfiteátrem.
V obou případech se jedná o investice v řádu desítek miliónů korun, jejichž financování bylo zajištěno s pomocí města Brna, tedy pro městskou část mimořádně výhodně. Platí, že bez rozpočtu města bychom takovéto větší investice určitě nebyli schopni uskutečnit. Pevně věřím, že v nejbližší době budu moct informovat o dalších akcích, které se podařilo finančně vykrýt a zvládneme je zahájit v nadcházejících měsících.


Opravila se družina i chodníky


Na podzim dobíhaly ještě další nové investiční akce a opravy zařazené do rozpočtu až v průběhu roku. Jednalo se především o rekonstrukci hřiště pro družinu a venkovní učebnu v areálu Základní školy Novoměstská, která byla dokončena v říjnu. Myslím, že se moc povedla, a opravy přispějí ke zkvalitnění trávení času žáků mimo učebny školy. Příznivý vývoj hospodaření městské části umožnil zvládnout také další etapu oprav chodníků, konkrétně šlo o chodník za bytovými domy Škrétova 4 a 6 a velice potřebný úsek od domu Horácké náměstí 10/11 směrem k ulici Hapalova.


V listopadu rada městské části projednávala také prázdninový provoz mateřských škol. I osobně jsem vnímal, že praxe, ke které školky přistoupily v době covidových omezení, kdy během letních měsíců byl provoz zajištěn pouze pro děti vždy z dané školky, byla některými rodiči kritizována. Vítám, že počínaje nadcházejícími letními prázdninami se naše mateřské školy vrací k původnímu modelu, kdy se školy postupně střídají a bude možnost umístit dítě v průběhu celého období července a srpna vyjma posledního srpnového měsíce.


Debata o rezidentním parkování


Velkým tématem nejen v naší městské části v posledních letech bylo a i nadále je tzv. rezidentní parkování. Pouze připomínám, že se jedná o celoměstský systém, organizovaný a realizovaný jednotně z úrovně brněnského magistrátu. Z pohledu naší samosprávy se jedná o zásadní krok.


Rozhodnutí zastupitelstva, zda se Řečkovice a Mokrá Hora do systému zapojí, bude proto předcházet veřejná debata, která je plánována na druhou polovinu ledna. Pozvánku naleznete v lednovém vydání zpravodaje a na facebookové stránce naší městské části.


Vážení sousedé, dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál krásné a příjemné prožití vánočních svátků. Ať rok 2024 prožijete vy i vaši blízcí ve zdraví a spokojenosti.Marek Viskot

Váš starosta


Comments


bottom of page