top of page

Získali jsme finance na množství investicí. O nové hale jste rozhodli vy sami

Aktualizováno: 10. 5. 2022

Na přelomu roku bývá tradičně stěžejním tématem rozpočet pro rok nadcházející. V době psaní tohoto článku byl těsně před schválením rozpočet Statutárního města Brna, ze kterého při tvorbě rozpočtu městské části vycházíme. Na listopadovém zasedání zastupitelstva města byly navíc schváleny finanční transfery na konkrétní akce jednotlivých městských částí, a to včetně investic do školství.

Schválený finanční transfer z rozpočtu města na revitalizaci Palackého náměstí činí téměř dvanáct miliónů korun. Díky tomu mohu s radostí potvrdit, že v roce 2020 budeme schopni celou akci zrealizovat a navázat tak na proběhnuvší práce včetně prostranství před kostelem a náměstíčkem s kašnou.


Právě tato asfaltová silnice je nově provedena v kostce a celá plocha bude v souladu se zpracovanou studií volně přecházet do parku. Nově bude v této části vymezena obytná zóna za účelem preference chodců a následně nasměrování parkujících aut do zadní části náměstí na novou plochu pro parkování.


Z hlediska rozpočtu města jsme byli velice úspěšní také v oblasti školství. Základní škola Novoměstská se díky transferu ve výši devět miliónů korun dočká rekonstrukce a zateplení střechy. Ve školce v Tumaňanově ulici na Mokré Hoře se mohou těšit na tolik potřebné dokončení rekonstrukce školní zahrady, na kterou nám město přispěje dvěma milióny korun.

Fakticky naší městské části významně přispěli také ti, kteří v rámci participativního rozpočtu města hlasovali pro návrh nové nafukovací haly na hřišti v areálu ZŠ Novoměstská. Celkem pro ni hlasovalo skoro tisíc osm set občanů, což je nejlepší výsledek v naší čtvrti za tříletou historii participativního rozpočtu. V Řečkovicích díky tomu vyroste nová hala za téměř tři milióny korun.


Jestli se povede zprovoznit už příští zimní sezónu je samozřejmě s ohledem na náročný proces získání stavebního povolení otázkou, ale v každém případě už jsme pro to začali dělat společně s autory projektu maximum. Děkuji ještě jednou veřejně všem navrhovatelům projektů v naší městské části. Moc si vážím jejich času. Čím více takových lidí bude kolem nás, tím bude naše městská část silnější.


S přáním úspěšného vstupu do roku 2020.


Marek Viskot


Váš starostabottom of page